Destek Yazılım

Kurumsal yapılanma sürecinde yol kat etmiş ve bu yapılanmanın gerektirdiği organizasyon el ilişki, iş akışı ve prosedüre ilişkin adaptasyon sürecindeki şirketler, iş hacimlerini daha verimli yönetebilmek ve eski metotların yarattığı karmaşa ortamından kurtulmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini artık yoğun olarak kullanma zorunluluğu içerisindedirler.

Bu süreci yaşamakta olan birçok kurum ve kuruluş, profesyonel yardım ve destek almadan, konuyla biraz ilgili şirket personeli yada amatörler aracılığı ile çözüm arayışına girişmektedirler. Ne yazık ki profesyonel değerlendirmeden yoksun bu türden yaklaşımlarda, ortaya çıkan çözümler, sonuçları bakımından genellikle masraflı, zaman kaybına yol açan, optimal olmayan çözüm önerileri olmaktan öteye gidememekte ve çoğu zaman yapılan teknolojik yatırımın mevcut sisteme entegrasyonunda da uyumsuzluklar yaşanmaktadır. Söz konusu sorunların engellenmesi, yapılan para ve zaman yatırımlarının en karlı şekilde geri dönüşünün sağlanması için profesyonel bilgi teknolojileri danışmanlık hizmetleri gerekmektedir.

Destek Yazılım kurumlara; iş süreçleri analizi ve tasarımı aşamasından başlamak üzere üretim, lojistik, hizmet, satış, konularında işlerinin ERP platformuna taşınması aşamalarında, süreç yönetimi, denetimi ve altyapı teknoloji danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Kurumların iş süreçlerinin incelenip aksayan yönlerinin tespit edilmesi, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak model ve metotların seçimi ve uygulanması , tüm işlerin elektronik ortama geçirilmesi ve yönetim kadrosuna gerekli raporların temini, karar mercii ile operasyon el organlar arası mekanizmaların işlerliğinin kusursuzlaştırılması, olası aksaklıkların hızlı tespiti veya öngörülebilmesi ile birlikte doğru iş stratejilerinin belirlenmesinde yararlı olacak verilerin elde edilmesi konularında hizmet vermektedir.

Bizden Haberler

Mail BülteniGelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun